Úsporné řízení technologií

1. 6. 2013

vs-gs100

Úsporné řízení technologií

Cena provoz kvalitní vířivé vany by neměl přesáhnou výši 1€ denně. Toho lze dosáhnout jediným způsobem - dobrou izolací, kvalitními technologiemi a jejich efektivním řízení.

Většina van Canadian SPA je vybavena systémem dvojitého nebo trojitého masážního čerpadla. Podmínkou dostatečně silné hydromáže je dostatečný pracovní výkon každé masážní pumpy. Ve vanách Canadian SPA jsou osazeny masážní pumpy s výkony nebo 2,2 kW (3HP), a cirkulační čerpadla pak v úsporném výkonu 0,37 kW (0,5HP).

Čerpadla Canadian SPA jsou vysoce efektivní, takřka bezhlučná s dlouhou životností. V kombinaci s řídící jednotkou je možné využívat je také v režimu minimální spotřeby, který dokáže udržet vanu připravenou v době, kdy ji nepoužíváte. Můžeme se setkat se sofistikovanějšími filtračními systémy drahých modelů, v případě jiných výrobců, kdy masážní chod zajišťuje vyšší rychlost čerpadla a filtrační režim rychlost motoru např. prvního stupně.

Výkony filtračních technologií takových ,,ekonomických,, chodů jsou velmi slabé a z hlediska efektivity a energetického výsledku je výhodnější mít filtrační technologie sice výkonově silnější, ale s možnosti časování doby její doby práce. V zásadě Vám ale taková vířivá vana funguje bez zastavení této technologie i celé desetiletí. Přirovnali bychom takovou ekonomiku provozu k automobilu, které sice má velmi nízké provozní náklady, ale nikdy není možné vypnout motor. Principiálně je tedy správnější a efektivnější dostatečný výkon samostatného filtračního čerpadla, které ovšem funguje pouze po dobu, kterou si zvolíte.

Díky silnějšímu výkonu tak dojte k optimálnímu přefiltrování celého vodní náplně a voda je tak během 2-5 hodin řádně vyčištěna a vířivka se tak může na dalších 6-8hodin přepnout do režimu spánku / režimu standby. Standby režim neboli pohotovostní / Ekonomický / Spánkový režim vířivky je běžně využívaný u vypnutého stavu spotřebičů například v domácnosti.

Cirkulační čerpadlo, které navíc zajišťuje filtraci vody skrze kartušové filtry, nebo pískovou filtraci, funguje v době, kdy vířivou vanu nepoužíváte, nebo naprogramovaný řídicí systém toto oběhové čerpadlo zcela vypne na dobu nastavenou. V rámci ročních nákladů tak ušetříte až 12.000,- Kč. za nespotřebovanou energii.

Move up